Tag Archive | Kancelaria CWC

Podatek od instytucji finansowych – wydany na rzeź interpretatorów?

Ostatnio mamy do czynienia z całą serią szybkich i jak rozumiem – sprawnych inicjatyw ustawodawczych „przeprowadzanych przez Sejm” mocą rządzącej większości. Są wśród nich projekty ustaw podatkowych. Jeden z pierwszych – najważniejszych dla budżetu, to poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Czyli o podatku majątkowym od banków i firm ubezpieczeniowych.

Jednorazowy dodatek dla emerytów już w Sejmie

Jednorazowy dodatek dla emerytów już w Sejmie

Grupa posłów PiS wniosła projekt jednorazowej zapomogi, jaką w 2016 r. mają otrzymać emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do wysokości 2 tys. zł. miesięcznie. Zapomoga, zwana „dodatkiem” będzie wypłacana z urzędu, w 2016 r., w marcowym terminie wypłaty świadczeń.

Fiskalne nowiny. Paliwo i VAT, z groźbą kontroli pojazdów „firmowych”

Od dzisiaj, 1 lipca 2015 r., można już odliczać VAT od paliwa do samochodów osobowych itp. Oczywiście – 50% VAT. Oczywiście – w przypadkach, gdy nie przysługuje pełne odliczenie czyli w odniesieniu do samochodów tzw. mieszanych (używanych do celów służbowych i prywatnych równocześnie). Sprawa jest powszechnie znana zainteresowanym i nie wymaga pogłębionych komentarzy. Warto jednak […]

Fiskalne nowiny: Zmiany terytorialne dla ORD-IN

Ministerstwo Finansów, od 1 lipca 2015 r., zmienia właściwość dla Krajowej Informacji Podatkowej, w zakresie obsługi poszczególnych typów podatków i siedziby pytającego. Zmienią się miejsca, gdzie mają być kierowane wnioski ORD-IN o indywidualną interpretację podatkową. Właściwość tych organów przedstawia się jak w załączniku pdf: 20150701_podzial_wydinterpret

Umorzona kara biblioteczna – jednak bez PIT

Niekiedy praktyka polskiej skarbówki ociera się o pojęcie kabaretu. I nie jest to żadne „ani mru, mru”, raczej „kabaret skeczy męczących”. W tym kręgu, od lat, obraca się tematyka opodatkowania PIT świadczeń nabytych nieodpłatnie. Powodem jest fatalnie skonstruowany przepis – art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W ramach rozbudowanej twórczości fiskalnej ustalono wiec, że […]