Asysta prawno-podatkowa

Płacisz raz, korzystasz wielokrotnie

file0001855384322Firmom zainteresowanym korzystaniem ze wsparcia profesjonalistów w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z działalnością gospodarczą i rozliczeniami podatkowymi, Kancelaria CWC oferuje stałą obsługę – asystę doradcy podatkowego, opłacaną ryczałtowo na bardzo korzystnych warunkach cenowych.

Naszym Klientom gwarantujemy bezproblemowy kontakt z doradcą, krótki czas reagowania na zgłaszane potrzeby, indywidualne podejście do każdej kwestii, najwyższą jakość porad i wykonywanych czynności.

Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej ustalana jest w drodze negocjacji w oparciu o dane dotyczące specyfiki działalności Klienta, skalę działania firmy, wymagania dotyczące obsługi zgłaszane przez Zamawiającego (zakres tematyczny i katalog czynności doradczych) oraz liczbę osób uprawnionych do korzystania z porad.

Przykładowy miesięczny zestaw usług i kwot ryczałtu:

Pakiet dwugodzinny – cena 500 zł/mc (cena odpowiada 2 godzinom pracy doradcy) – obejmuje porady zakresu prawa podatkowego i prawa pracy dla 1-3osób wskazanych przez Zamawiającego oraz  możliwość skonsultowania treści 1-2 pisemnych umów lub bieżących transakcji w miesiącu,

Pakiet czterogodzinny -1000 zł/mc (cena odpowiada 4 godzinom pracy doradcy) – obejmuje porady zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego dla 3-5 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz  możliwość skonsultowania treści do 3 pisemnych umów lub bieżących transakcji w miesiącu,

Pakiet ośmiogodzinny – 1500 zł/m-c (cena odpowiada 8 godzinom pracy doradcy podatkowego) – obejmuje porady zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego dla 5-10 osób wskazanych przez Zamawiającego oraz  możliwość skonsultowania treści do 3 pisemnych umów lub bieżących transakcji w miesiącu, a także sporządzenia na piśmie 1-2 zaawansowanych opinii doradczych i wykonania usług doradczych z zakresu obsługi organów zarządu firmy (np. przygotowanie projektów uchwał czy protokołów zebrań).

Pakiet szesnastogodzinny – 2000 zł/m-c (cena odpowiada  16 godzinom pracy doradcy podatkowego) – obejmuje:

  • porady zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego dla 5-10 osób wskazanych przez Zamawiającego
  • możliwość skonsultowania treści do 3 pisemnych umów lub bieżących transakcji w miesiącu
  • sporządzanie pism z zakresu urzędowych interpretacji podatkowych oraz interpretacji statystycznych (występowanie w charakterze pełnomocnika strony, nie więcej niż w 2 sprawach w miesiącu),
  • asystę w trakcie kontroli podatkowych,
  • prowadzenie czynności w postępowaniach podatkowych do etapu wydania decyzji podatkowej pierwszej instancji (nie więcej niż w 2 sprawach równocześnie),
  • możliwość dojazdu do siedziby Zamawiającego,
  • coroczny generalny przegląd problemów podatkowych Klienta.

Kancelaria CWC nie pobiera opłat za czas poświęcony przez naszych doradców na etapie wstępnego rozpoznania spraw Zamawiającego (pierwsze spotkanie, wstępna wymiana korespondencji).

Podmiotom, które zdecydują się na zawarcie z nami tego typu umowy przysługuje 50% zniżka przy zakupie innego typu usług naszej firmy .

Każdemu klientowi korzystającemu ze stałego pakietu godzinowego stale dostarczamy Biuletyn Kancelarii CWC, który pozwala na monitorowanie zmian ustawodawstwa podatkowego oraz identyfikację ważnych bieżących zagadnień oraz projektowanych zmian przepisów w tej dziedzinie.

Dzięki długoletniej obecności na rynku usług konsultingowych, Kancelaria CWC w razie potrzeby służy pomocą w kontakcie z kancelariami adwokackimi, radcowskimi i notarialnymi, a także z firmami wyspecjalizowanymi w szkoleniu i zarządzaniu personelem oraz obsługą biurowych systemów informatycznych.

 

%d bloggers like this: