Kontrole i spory podatkowe

Konsultacje, pisma, reprezentacja

business-law-883985-m W przypadku kontroli podatkowych i późniejszych sporów z fiskusem wskazane jest nawiązanie kontaktu z profesjonalnym biurem doradztwa podatkowego, którego eksperci  posiadają gruntowną wiedzę i praktyczną znajomość  skomplikowanych procedur podatkowych.

Kancelaria CWC wykonuje wszystkie czynności dotyczące takich procedur. Jesteśmy gotowi na bieżąco konsultować każdą czynność podejmowaną w trakcie postępowania, sporządzać odpowiednie pisma oraz występować w charakterze pełnomocników procesowych.

Usługi dotyczące wsparcia w kontaktach i sporach z organami skarbowymi oferowane przez Kancelarię  CWC obejmują:

  • asystę podczas kontroli podatkowej (bieżące doradztwo, wymianę pism z kontrolującymi, sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli);
  • reprezentowanie podatnika podczas postępowania podatkowego I instancji (bieżące doradztwo, reprezentowanie Strony, korespondencja z organem podatkowym, wnioski dowodowe, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, zapoznawanie się i pisemne wypowiadanie się do materiału dowodowego w sprawie);
  • reprezentowanie  podatnika podczas postępowania podatkowego II instancji (sporządzanie odwołania od decyzji, reprezentowanie Strony, bieżące doradztwo związane z postępowaniem egzekucyjnym, wnioski dowodowe, zapoznanie się i wypowiadanie się w sprawie materiału dowodowego);
  • asystę i reprezentowanie podatnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (sporządzenie skargi, prowadzenie korespondencji, reprezentowanie Strony na rozprawie);
  • reprezentację podatnika przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – (sporządzenie skargi kasacyjnej albo odpowiedzi na skargę strony przeciwnej, sporządzanie innych pism procesowych, reprezentowanie na rozprawie).

 Kancelaria nie pobiera opłat z tytułu wstępnego zapoznania się z problematyką zgłoszoną przez Klienta (wstępne spotkanie, wstępna wymiana korespondencji).

Skutecznie podejmujemy obsługę sprawy w każdym stadium postępowania.

%d bloggers like this: