Szkolenia praktyczne

accounting-calculator-tax-return-taxes-90359-m

Indywidualne warsztaty – wspólnie rozwiązujemy problemy Klienta

Kancelaria CWC oferuje Państwu możliwość uczestnictwa w warsztatach praktycznego stosowania prawa podatkowego oraz przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Naszym atutem jest tu ścisłe dostosowanie się do potrzeb odbiorców – przygotowanie materiału szkoleniowego na podstawie wcześniej przekazanych nam oczekiwań Klienta oraz indywidualna forma warsztatów zapewniająca rozwiązanie konkretnych problemów i zachowanie poufności.

Warsztatowa forma zapewnia ukierunkowanie szkolenia na  rozwiązywanie sygnalizowanych przez Zamawiającego problemów w oparciu o konkretne sytuacje i zdarzenia.  Integralną częścią tej usługi jest możliwość korzystania przez uczestników warsztatów z dodatkowych konsultacji – udzielanych telefonicznie lub drogą e-mailową – przez okres miesiąca i to w zakresie całokształtu  tematyki omawianej w czasie spotkania.

Grupowe warsztaty multitematyczne – szansa na wiedzę naprawdę użyteczną

W naszej ofercie znajdą Państwo również możliwość skorzystania z warsztatów praktycznego stosowania prawa podatkowego i przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, których program ma charakter autorski, oparty na wieloletnim doświadczeniu Kancelarii CWC w obsłudze podmiotów gospodarczych. Tak skonstruowany plan szkolenia pozwala uwzględnić wagę konkretnych zagadnień i częstotliwość występowania problemów, a także zapoznać uczestników z aktualnymi trendami w działaniach organów podatkowych. Z tych powodów forma warsztatów prowadzonych na podstawie programu autorskiego może okazać się szczególnie atrakcyjna dla osób od niedawna zajmujących się sprawami księgowymi lub kadrowymi w firmach. Sposób realizacji wymienionych usług oraz cena, ustalane są na podstawie indywidualnych negocjacji z Klientem.

 Materiały dydaktyczne dla uczestników warsztatów i ich aktualizacja

Uczestnicy wszystkich rodzajów warsztatów otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych dotyczących tematyki szkolenia w formie pisemnej oraz na płycie CD. Jednocześnie, istnieje możliwość zamówienia aktualizacji informacji przekazanych na szkoleniu. Aktualizacja taka zawierać będzie wszystkie zmiany przepisów oraz informacje o zaobserwowanych nowościach  w ich interpretacji.

Wszystkim Klientom warsztatów wiedzy o przedsiębiorczości i podatkach przysługuje rabat w wysokości 30% przy zamawianiu innego typu usług Kancelarii CWC.

%d bloggers like this: