Pakiety informacji podatkowych

file8451279077718Kancelaria CWC na życzenie zamawiającego wykonuje uproszczone pisemne zestawy informacji doradczych z dziedzin takich jak:

– prawo podatkowe (CIT, PIT, VAT, podatek akcyzowy, PCC, procedura podatkowa).

– prawo pracy

– prawo ubezpieczeń społecznych,

– przepisy obrotu gospodarczego, prawo obrotu nieruchomościami, prawo autorskie.

Dysponujemy także wiedzą na temat należności celnych i wielu należności publicznoprawnych, pobieranych przez organy państwa i samorządu terytorialnego.

Na podstawie opisu problemu przygotowujemy zestaw informacji dotyczących bieżącej treści przepisów oraz urzędowych interpretacji i komentarzy specjalistycznych na dany temat.

Dodatkowo – monitorujemy stan aktualnych interpretacji, orzecznictwa, publikacji i ich zmiany w czasie, ograniczając w ten sposób negatywne skutki wynikające z dużej ilości i częstych zmian przepisów.

Uproszczona forma przekazywanych Klientowi pakietów informacyjnych ma na celu szybsze, tańsze i łatwiejsze w przyswojeniu opanowanie kwestii występujących w bieżącej praktyce przedsiębiorstw.

%d bloggers like this: