Pisma, porady, opinie

typewriter-117862-mKancelaria CWC wykonuje wszystkie czynności z zakresu klasycznego doradztwa podatkowego i doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Opinie doradcze

W zakresie naszej specjalizacji podatkowej znajdują się normy:

 • Ordynacji podatkowej i innych przepisów proceduralnych,
 • Podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Podatku od towarów i usług (VAT),
 • Podatku akcyzowego,
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • Innych zobowiązań podatkowych,

 Dysponujemy także wiedzą na temat rozliczeń z ZUS, należności celnych i wielu należności publicznoprawnych, pobieranych przez organy państwa i samorządu terytorialnego.

Jako doświadczeni prawnicy udzielamy konsultacji w zakresie rozwiązywania zagadnień:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa spółek,
 • prawa obrotu nieruchomościami,
 • pozostałych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

 Wykonujemy zaawansowane opinie pisemne, polegające na szczegółowym opisie stanu prawnego w określonych sytuacjach. Analizujemy treść norm, przedstawiamy istniejące interpretacje urzędów, orzecznictwo sądów, poglądy autorytetów prawniczych.

Oceniamy szanse prowadzenia spraw spornych, przedstawionych przez Klienta.

Udzielamy także prostych porad w biurze Kancelarii.

%d bloggers like this: