Archive | marzec 2015

You are browsing the site archives by date.

Fiskalne nowiny: Prawnik pro bono z PIT-em i bez PIT-u

Ustawą o  ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662) dodano zwolnienie z opodatkowania PIT, od 2015 r., wobec wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach […]